Czym jest mapa myśli?

Czym jest mapa myśli?  

Mapa myśli to doskonałe narzędzie pozwalające na efektywną naukę. Większość z nas jest przyzwyczajona do robienia linearnych notatek z książek, czy z lekcji. Tymczasem nie od dziś wiadomo, że nie jest to tak efektywny sposób nauki, jak tworzenie map myśli. Mapa daje naszemu umysłowi większe możliwości. A jak to działa w praktyce?

Aby stworzyć mapę myśli, potrzebujesz dużej kartki papieru. Jednak, aby być bardziej eko, możesz użyć do tego celu tablicy suchościeralnej i archiwizować notatki w postaci zdjęć. Do sporządzenia mapy potrzebujesz również kolorowych flamastrów. 

Jak krok po kroku zrobić mapę myśli?

Na środku kartki lub tablicy suchościeralnej napisz hasło, lub tytuł, który będzie odpowiadał Twojemu tematowi. Najlepiej zrobić to w postaci rysunku, skojarzenia. Pamiętaj, że ten rodzaj notatki ma być Twoją mapą, a nie typową, szkolną notatką linearną.

Następnie naszkicuj gałęzie, które rozchodzą się w różnych kierunkach od środkowego hasła. Warto użyć do tego celu różnych kolorów. Na gałęziach wypisz sobie krótko frazy lub słowa kluczowe związane z Twoim tematem. Tutaj również możesz śmiało posługiwać się rysunkami. Później dorysuj kolejne rozgałęzienia dla gałęzi głównych, stosując tę samą zasadę. Ten sposób daje olbrzymie możliwości dla katalogowania wiedzy zdobytej podczas szkoleń, czy podczas lektury książek. Czy wyobrażasz sobie zmieścić treść całej książki na jednej płaszczyźnie? Przy użyciu tablicy suchościeralnej da się to zrobić w postaci mapy myśli. 

Komunikacja interpersonalna – mapa myśli

Komunikacja interpersonalna to sposób komunikowania się między co najmniej dwiema osobami, polegający na wzajemnym przekazywaniu myśli, uczuć, postaw itp. Innymi słowy, jest to komunikowanie się z drugim człowiekiem. Narzędziem wspierającym tę komunikację jest między innymi mapa myśli. Można zaliczyć ją również do narzędzi terapeutycznych, a także takich, które pozwalają na wyrażenie swoich myśli i przekazanie ich innym osobom.

Mapy myśli możemy używać do przekazywania wiedzy, ale również do dochodzenia do własnych przekonań, czy myśli, które na co dzień rządzą naszymi nawykami. Mapę myśli da się również przekształcić w mapę marzeń, która będzie naszą drogą do realizacji poszczególnych celów. 

Mapa myśli program – mapa myśli online

Istnieją różne programy wspierające tworzenie wirtualnych map myśli. Można skorzystać z programu Canva, Creately lub innych programów umożliwiających stworzenie mapy na ekranie telefonu, tabletu lub komputera. Jednak to rozwiązanie z reguły nie sprawdza się u wszystkich.

Są osoby, które potrzebują większych ilości bodźców, aby narzędzie przyniosło określony efekt. O ile dla wzrokowca stworzenie mapy myśli na komputerze może być wystarczające dla ugruntowania wiedzy, może być nieodpowiednie dla kogoś, kto potrzebuje korzystać z innych zmysłów podczas przyswajania wiedzy. Zdanie napisane klasycznym długopisem na kartce papieru może być lepiej zapamiętane, niż to samo zdanie napisane na ekranie komputera.

Podejście klasyczne – mapa myśli na tablicy

Klasyczne, fizyczne stworzenie mapy myśli na tablicy suchościeralnej zaowocuje szybszym i bardziej efektywnym przyswajaniem wiedzy. Dzięki zastosowaniu tego narzędzia z łatwością przyswoisz cały materiał potrzebny do egzaminów lub przedstawisz wiedzę swoim studentom. Notatki wizualne są wyraźniejsze dla naszego mózgu, głównie ze względu na udział wyobraźni w procesie uczenia się. 

To sprawia, że wiedza jest czymś więcej, niż zbiorem liter składających się na zdania. Staje się żywa, odwołuje się do konkretnych wyobrażeń. Dzięki temu zabiegowi nasze myśli przechodzą konkretną drogę od jednego punktu do drugiego, a mózg tworzy nowe połączenia, które pozwalają nam uczyć się jeszcze bardziej efektywnie i sięgać do nowych wyobrażeń wspierających proces uczenia się. Jeśli nie próbowałeś nigdy mapy myśli, sprawdź, być może to rozwiązanie doskonale sprawdzi się u Ciebie.